ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 ก.ค. 2566
 4,376

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2566

สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ

สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่าน ปีนี้นับเป็นปีสุดท้ายแห่งการทำงานเพื่อปฎิบัติหน้าที่ปกป้อง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มาอย่างยาวนาน


ดูแลกัน ตลอดไป สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณ... เพราะมีท่านจึงมีเรา ตอบแทนที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนาน โดยสมาชิกที่เกษียณ ยังสามารถเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ต่อได้ และ ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม เช่น  สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิกมอบให้สมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ปี และเป็น สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี  สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส มอบให้สมาชิกเมื่ออายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป และเป็น สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ

 

และเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกควรได้รับ สำหรับสมาชิกเกษียณท่านใดใช้ที่อยู่ของหน่วยงาน หรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ อย่าลืมแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสหกรณ์เป็นปัจจุบันด้วยนะครับ 

 

สำหรับโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ กิจกรรมที่สมาชิกเกษียณทุกท่านรอคอยกัน ในปีนี้ สหกรณ์ได้ส่งแบบสำรวจสถานที่การจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ให้แก่สมาชิกที่จะเกษียณอายุในปีนี้ทุกท่าน โดยสมาชิกสามารถเลือกสถานที่ในการเดินทางที่ท่านชอบแล้วส่งมาได้ที่สหกรณ์ ในทุกช่องทาง ทั้งที่สำนักงานสหกรณ์ , ทางไปรษณีย์ หรือถ่ายภาพส่งมาที่ Line Official ของสหกรณ์ได้ อย่าลืมช่วยกันแนะนำสถานที่ที่ถูกใจ เพื่อที่เราจะได้ไปร่วมสนุกกันครับ สวัสดีครับ

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

UploadImage

 

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 คลิ๊กอ่านต่อ

 


 

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อเปิดเสนอชื่อ "ผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566"

ค้นหาผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบของผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่ สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิก เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 30 ก.ย.66 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กำหนดให้มีผู้แทนสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบ ร่างวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ

 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 2566 ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

1. สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ "จะได้รับหนังสือยินยอมให้หักเงิน" จากทางสหกรณ์ ...เมื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว สมาชิกจะไม่ได้รับเงินเดือนประจำ แต่จะได้รับเป็น เงินบำนาญ , บำเหน็จ หรือเงินบำเหน็จรายเดือนแทน ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักชำระรายการต่างๆ ที่ต้องจ่ายประจำเดือนของสมาชิกได้ สมาชิกจึงจำเป็นต้อง ส่งหนังสือยินยอมให้หักเงิน บำนาญ , บำเหน็จ , บำเหน็จรายเดือน ส่งมาให้สหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อForest Coop Go : App ดีที่อยากให้โหลด !

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทุกท่าน เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 65 ที่ผ่านมา สหกรณ์ ได้ปล่อย App ใหม่ให้ดาวน์โหลดกัน ในชื่อ App Coop Go ซึ่งเป็น App ที่ออกแบบ design และ ระบบ ใหม่ทั้งหมดเลยครับ และมาถึงวันนี้ ก็เป็นเวลากว่าเกือบ 1 ปีแล้ว ที่สมาชิกได้ใช้งาน App Coop Go กัน สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด หรือ มีเพื่อนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด แนะนำให้มาโหลดกันเลยนะครับใครยังไม่รู้  App นี้ทำอะไรได้บ้าง ไปดูกันเลยครับ คลิ๊กอ่านต่อ

 คะแนนจากท่าน ร่วมพัฒนาสหกรณ์ ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ ลุ้นรางวัลมากมาย

เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการบริการสมาชิก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ฝาก-ถอนเงิน , กู้เงิน , การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์  รวมถึงการบริการในด้านอื่นๆ 

 

ด้วยมาตรฐานที่จะยกระดับการบริการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้มีการจัดทำ  “แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปี 2566 นี้ สหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อสอ.พนักงานเทศบาล จำกัด ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดี ที่ 6 ก.ค. 66

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 66 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ท่าน มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก , การบริการรับเงินฝาก , การบริหารด้านการเงินการลงทุน และด้านการสื่อสารองค์กร คลิ๊กอ่านต่อ

 


สอ.กระทรวงยุติธรรม จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 11 ก.ค. 66

ในวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านระบบบริการสมาชิกแบบ Online และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กอ่านต่อ

 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ค. 66

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านระบบงานของสหกรณ์  คลิ๊กอ่านต่อ 

สอ.พนักงานไออาร์พีซี จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 66

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กอ่านต่อ

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2566
UploadImage