ภาพกิจกรรม
  • 20 ก.ค. 2566
 1,690

สอ.ปม. เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด วันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.ค. 66

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ในเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการเงินและการลงทุน


โดยมี พล.ต.ต. ดนุกฤต กลัมพากร ประธานคณะกรรมการ และนางสาวพวงพิศ จันทร์เอียด ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ 


UploadImage
 

ภาพบรรยายกาศ โดยรวมการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการเงินและการลงทุน และมีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้การลงทุนระหว่างสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


UploadImage
 

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage