กิจกรรมสมาชิก
  • 21 ก.ค. 2566
 1,361

สอ.ปม. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การซื้อ-ขายหุ้นกู้ในตลาดรอง จาก สอ. กฟผ.

 

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การซื้อ-ขายหุ้นกู้ในตลาดรอง"

UploadImage

UploadImage

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนางานด้านการเงินและการลงทุนของสหกรณ์ ให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป

UploadImage