ข่าวสารสหกรณ์
  • 08 ก.ย. 2566
 21,782

ของขวัญปีใหม่ 2567 กระเป๋าเป้ forester Bag พร้อมทุกการเดินทาง เริ่มส่งใบคำขอรับของขวัญ 28 ก.ย.- 31 ต.ค.66

Highlight

  • ดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ คลิ๊ก


ของขวัญปีใหม่ 2567 

กระเป๋าเป้อเนกประสงค์ "forester Bag" พร้อมทุกการเดินทาง
ส่งใบคำขอรับของขวัญได้ตั้งแต่ 28 ก.ย.- 31 ต.ค.66
 

UploadImage

UploadImage

 

ของขวัญปีใหม่ 2567 สหกรณ์ขอมอบเพื่อเป็น ของขวัญแทนใจระหว่าง สมาชิก และ สหกรณ์ 
“กระเป๋าเป้ Forester Bag”กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่มีช่องใส่ของมากถึง 7 จุด ผลิตด้วยผ้ากันน้ำอย่างดี พร้อมสำหรับทุกการเดินทาง และ ยังมีฟองน้ำกันกระแทก สำหรับใส่ notebook หรือ Tablet สะพายใช้ไปทำงานก็สะดวก  


UploadImage

สหกรณ์มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน!! ที่สมัครเป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 

UploadImage


วิธีการรับของขวัญปีใหม่ กระเป๋าเป้ Forester Bag

**สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว ไม่ต้องเขียนคำขอรับของขวัญ** สหกรณ์จะจัดส่งของขวัญปีใหม่ 67 มอบให้ท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านที่เป็นสมาชิกสมทบ โดยจัดส่งถึงบ้านโดยตรง


UploadImage
 

1. สมาชิกในส่วนภูมิภาค > 

  • ส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง โดยกรอกข้อมูลของท่านในใบคำขอรับของขวัญปีใหม่ 2567 และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์
  • รับผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกลุ่มกันพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอรับของขวัญปีใหม่ 2567 และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์

UploadImage
 

2. สมาชิกส่วนกลาง > 

  • ส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง โดยกรอกข้อมูลของท่านในใบจอง และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์
  • รับด้วยตนเองที่สหกรณ์ ไม่ต้องกรอกเอกสารคำขอรับของขวัญ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อยืนยันตัวตนในวันที่มารับของขวัญ 
  • รับผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกลุ่มกันลงลายมือชื่อในใบคำขอรับของขวัญปีใหม่ 2567 พร้อมทั้งกำหนดวัน-เวลาที่จะมารับด้วยตนเอง (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์ 

**การรับของขวัญที่สหกรณ์ ด้วยตนเอง และ รับผ่านตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิก : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 66 ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 66 ในเวลา 09.00 – 15.30 น.

 

**กรุณายื่นใบคำขอรับของขวัญปีใหม่ 67 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566**

วิดีโอ วิธีรับของขวัญ 

InfographicUploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage


เอกสาร