ข่าวสารสหกรณ์
  • 08 มี.ค. 2567
 7,026

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา หมดเขต 3 เม.ย.67

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา ดังนี้


 

1. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คลิ๊กรายละเอียด

2. เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา คลิ๊กรายละเอียด

3. เจ้าหน้าที่ด้านการบัญชี และ การลงทุน  จำนวน 1 อัตรา คลิ๊กรายละเอียดUploadImage