ภาพกิจกรรม
  • 21 มี.ค. 2567
 455

สอ.ครูพิจิตร จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธ ที่ 20 มี.ค. 67

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบโปรแกรม Application และระบบบริการสมาชิกทางออนไลน์ต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เกี่ยวกับระบบโปรแกรม Application และระบบบริการสมาชิกทางออนไลน์ต่างๆ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารงานสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage