ภาพกิจกรรม
  • 25 มี.ค. 2567
 342

สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 22 มี.ค. 67

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการสมาชิกผ่านระบบ Application ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน


UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการสมาชิกผ่านระบบ Application ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารงานสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage