ภาพกิจกรรม
  • 05 มิ.ย. 2567
 140

สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธที่ 5 มิ.ย. 67

ในวันพุธที่ 5 มิถุยายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสมาชิกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น


โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ รองผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นางขวัญพนิต นุชสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และรักษาการรองผู้จัดการส่วนการเงิน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

UploadImage
 

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการสมาชิกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage