ข่าวสารสหกรณ์
  • 19 มิ.ย. 2567
 2,925

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2567

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม
 

สภาพคล่องทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและมั่นคง การวางแผนและการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องและทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณ การออมเงิน การลดหนี้สิน หรือการลงทุนอย่างมีสติ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินและความมั่นคงในชีวิต

 

สอ.ปม.มี 5 วิธีเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับทุกท่านมาแนะนำ

1.การจัดทำงบประมาณ: การทำงบประมาณช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของรายรับและรายจ่าย และสามารถวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีระเบียบ เพื่อให้มีเงินสำรองเหลือพอสำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

2.การออมเงิน: การตั้งเป้าหมายในการออมเงินเป็นประจำ เช่น การออมเงิน 10% ของรายได้ทุกเดือน จะช่วยเสริมสร้างเงินสำรองและสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาว ซึ่งสหกรณ์เองก็มีบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออมหลากหลายบัญชีให้สมาชิกได้เลือกออมตามวัตถุประสงค์ อ่านรายละเอียด

3.การลดหนี้สิน: การจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณ 

4.การลงทุนอย่างมีสติ: การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคง เช่น พันธบัตรหรือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ จะช่วยเพิ่มรายได้และเสริมสร้างสภาพคล่องในระยะยาว

5.การให้คำปรึกษาทางการเงิน: การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงินจะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมิถุนายน 2567 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


เปิดแล้ว!!! ทุนการศึกษาปี 67 สะดวกยื่นผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ ยื่นเร็วอนุมัติเร็ว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ที่มีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ 27 ปีบริบูรณ์ อ่านต่อคลิ๊ก


สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนพฤษภาคม สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ อ่านต่อคลิ๊ก


กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2568-2569

“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนั้นผู้แทนสมาชิก คือ ผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตของสหกรณ์ อ่านต่อคลิ๊ก


สอ.โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 28 พ.ค. 67

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านต่อคลิ๊ก


สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธที่ 5 มิ.ย. 67

ในวันพุธที่ 5 มิถุยายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการสมาชิกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านต่อคลิ๊ก


สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ไปศึกษาดูงาน สอ.กรมทางหลวง จำกัด วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 67

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ การกำหนดประเภทของสมาชิก กำหนดสิทธิ์การให้เงินกู้ กำหนดประเภทสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด โดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงจำกัด ให้การต้อนรับ อ่านต่อคลิ๊ก


สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ไปศึกษาดูงาน สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 67

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ การกำหนดประเภทของสมาชิก กำหนดสิทธิ์การให้เงินกู้ กำหนดประเภทสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด โดยมี นายโอภาส จันทสุข ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ให้การต้อนรับ อ่านต่อคลิ๊ก


สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ไปศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 67

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ การกำหนดประเภทของสมาชิก กำหนดสิทธิ์การให้เงินกู้ กำหนดประเภทสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด โดยมี รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด ให้การต้อนรับ อ่านต่อคลิ๊ก

สมาชิกสมทบ อยากเพิ่มสภาพคล่อง สามารถงดส่งหุ้น หรือลดหุ้นรายเดือนได้

หากสมาชิกสมทบท่านใด มีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนสูง หมุนเงินไม่ทัน ต้องการแบ่งเบาภาระ หรือ ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของท่านสามารถยื่นคำขอลดส่ง หรือ งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อ่านต่อคลิ๊ก


สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2567
UploadImage

UploadImage