ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 1,080

สานสัมพันธ์สหกรณ์ภาคีบางเขน ผึ้งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 20-22 สิงหาคม 2553


สานสัมพันธ์สหกรณ์ภาคีบางเขน
ผึ้งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
20-22 สิงหาคม 2553

กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 6 สหกรณ์ ได้แก่ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก. สอ.กรมวิชาการเกษตร จก.
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก. สอ.กรมประมง จก. สอ.ปม. จก. สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก.
ได้จัดการสัมมนาเรื่อง การบริหารเงินภายใต้ปีเสือ 2010 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ในวันนั้นพวกเราชาวสหกรณ์ต่างก็มาพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวนโยบายในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 สหกรณ์
นอกจากกิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะ และพลังแห่งความสามัคคีได้ดี คือ Walk Rally แล้ว
ทุกสหกรณ์ยังได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ร่วมกันปลูกป่า เพื่อถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมดูแลรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ภาคีครั้งนี้อิ่มบุญและอิ่มใจไปพร้อมๆ กัน
และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก. เจ้าภาพปี 2553 ได้มอบธงภาคีสหกรณ์บางเขนให้กับ
สอ.ปม. ในฐานะเจ้าภาพปี 2554