สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร พิเศษ!!สมาชิกสหกรณ์ สามารถขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก 500 บาท /ครั้ง

โดย moo
 วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 09:35 น.
 606

UploadImage
UploadImage